Endokrinologisk Afdeling

Indhold:


Adresse.     Til top
Endokrinologisk Afdeling
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Telefon.     Til top
7918 2226 eller 7918 2202 (kl. 08.00-15.00, omstilling til vagthavende speciallæge).

E-mail.     Til top
svs-endokrinologisk.afdeling@svs.regionsyddanmark.dk

Lokationsnummer.     Til top
5790000214952.

SKS-nummer.     Til top
550105E.

Afdelingsledelse.     Til top

 • Klinikchef Jeppe Gram.
 • Ledende oversygeplejerske Conny Olesen.

Læger med speciale.     Til top

 • Jeppe Gram. Telefon 7918 2205 eller 2494 0524, jeppe.gram@svs.regionsyddanmark.dk.
 • Per Heden Andersen. Telefon 7918 2265.
 • Claus Juhl. Telefon 7918 3120.
 • Georgios Tsoumalis, 7918 2213.

Praksiskonsulent.     Til top
Judy P. Christensen.

Behandlingsspektrum.     Til top

Endokrinologiske sengeafsnit, afdeling 242, Esbjerg:
Modtager patienter med endokrinologiske sygdomme. Desuden patienter med intern medicinske lidelser, der ikke kræver indlæggelse på anden specialafdeling, og især hvor diabetes er bidiagnose.

Endokrinologiske ambulatorier i Esbjerg og Grindsted:
Modtager patienter til udredning for og kontrol af alle endokrinologiske sygdomme. I Grindsted dog overvejende diabetespatienter.

Ambulanttilbud.     Til top
Alle henviste patienter får brev med indkaldelse og plan for udredning inden 10 dage efter henvisning. 96 % ses inden for 4 uger. Opdaterede ventetider kan ses under menupunktet Ventetider.
Ved behov for akut/subakut vurdering kan endokrinologisk speciallæge kontaktes på telefon 7918 2226 eller 7918 2202. Uden for dagarbejdstid, kontaktes medicinsk visitator.

Diabetes:     Til top
Patienter med type I, type II og sekundær diabetes modtages til diagnosticering, behandling og undervisning. Der er diabetesambulatorier på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted.

 • I samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus samt tilsvarende afdeling på OUH Odense gennemføres ugentlige diabetessvangreambulatorier med prægestationelle og gestationelle diabetikere.
 • Fotoscreeningsklinik for diabetisk øjensygdom i de endokrinologiske ambulatorier i Esbjerg og Grindsted.
 • I samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling gennemføres ugentlige fodsårsambulatorier.

Thyreoidea- og parathyroideasygdomme:     Til top
I samarbejde med Sygehus Sønderjylland varetages udredning og behandling af patienter med struma fra den jyske del af Region Syddanmark. På Sydvestjysk Sygehus er pakkeforløbet organiseret således, at thyreoideaskintigrafi, medicinsk endokrinologisk vurdering, finnålsbiopsi, præoperativ kirurgisk og anæstesiologisk vurdering kan foregå samme dag.
Øvrige thyreoidea- og parathyreoidea, hvor ovennævnte ikke er nødvendigt, modtages til ambulant udredning på vanlig vis.

Knoglemetaboliske sygdomme:     Til top
Alle patienter med mistanke om knoglemetaboliske sygdomme modtages. Ved ønske om osteoporoserisikovurdering foretages DEXA-skanning, der sammen med patientspørgeskema om osteoporoserisikofaktorer anvendes til besvarelse af skanningsresultatet ledsaget af en behandlingsanbefaling.

Adipositas:     Til top
Afdelingen varetager visitationen i Det Bariatriske Team på Sydvestjysk Sygehus, der varetager den bariatriske kirurgi og postoperative opfølgning for alle patienter i den jyske del af Region Syddanmark. Der modtages patienter til forundersøgelse med henblik på bariatrisk kirurgi og vægttabsforløb samt patienter allerede visiteret på regionens øvrige sygehuse.

Hypofyse-, gonade-, og binyresygdomme:     Til top
Alle patienter mistænkt for disse sygdomme modtages til udredning. Behandlingen foretages i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling M, OUH Odense.

Henvisningskriterier: Knogledensiometri og osteoporose.     Til top
Se Forløbsbeskrivelse - Osteoporose.

Henvisningskriterier: Diabetesambulatorierne i Esbjerg og Grindsted.     Til top

Henvisningsret:
Almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehusafdelinger. Alle behandlere i primær og sekundær sundhedssektor kan kontakte ambulatorierne ved problemer med patienter tilknyttet ambulatorierne.

Indikation:
Type 1 diabetes:
Alle patienter tilbydes og anbefales kontrol i diabetesambulatorierne.

Type 2 diabetes:
Patienter med dysregulereret diabetes og et behandlingspotentiale.
Patienter med truende eller manifeste alvorlige komplikationer, og hvor der er et behandlingspotentiale:

 • Øjne: proliferativ retinopati, maculoødem.
 • Nyrer: nefropati i form af stigende albuminuri eller forhøjede azotæmiparametre.
 • Fødder: Fodsår eller høj risiko herfor.
 • Nerver: Smertevoldende neuropati.

Patienter med behov for diabetespædagogik kan henvises til Diabetesskole.
Nyopdagede diabetikere kan henvises direkte til diætisterne.

Patienter, der afsluttes fra Diabetesambulatoriet:
Alle patienter uden væsentlige komplikationer eller betydelig øget risiko herfor, og hvor individuelle mål for glukoseniveau, BT og lipider er opnået.

Ambulant diabeteskontrol omfatter:
Minimum ét årligt besøg.

Diabetolog:

 • Komplikationsstatus.
 • Status for diabetesregulation.
 • Plan for behandling og kontrol.

Diabetessygeplejerske:

 • Status for blodglukose, BT og vægtregulation.
 • Eventuel fodstatus.
 • Eventuel inspektion af stiksteder og injektionsteknik.
 • Vurdering af BG-måleteknik.
 • Diabetespædagogik efter behov.

Diætist:

 • Oplæring i og fastholdelse af diætprincipper.

Fodterapeut:

 • Behandling af diabetiske fodsår. Fodpleje foretages af praktiserende fodterapeuter.

Henvisning:
Henvisning sendes til Endokrinologisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus.

Henvisningskriterier: Thyreoidea.     Til top

Henvisningsret:
Almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehusafdelinger.

Indikation:
Struma: Tryk- eller kosmetiske gener samt ved malignitetsmistanke. Patienter fra Sygehus Lillebælts optageområde visiteres til forløb på enten Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg eller Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
Myksødem: Nyopdagede eller ved problemer med substitutionsbehandling.
Tyreotoksikose: Alle med henblik på ætiologi og plan for behandling.
Tyreoidit: Alle med symptomer.

Henvisning.
Henvisning sendes til Endokrinologisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus.

Procedure.
Henviste patienter får ved behov forud for første besøg i Endokrinologisk Ambulatorium taget blodprøver og om nødvendigt thyreoideaskintigrafi. Alle patienter i forventet langvarig antityroid eller eltroxin behandling afsluttes til fortsat kontrol hos egen læge.

Henvisningskriterier: Adipositas.     Til top
Indikation: Patienter med livstruende adipositas modtages med henblik på forundersøgelse forud for bariatrisk kirurgi.
Henvisningskriterier: Se den regionale forløbsbeskrivelse.
Der modtages ikke patienter til behandling for ikke-livstruende adipositas eller alene til induktion af levestilsændringer.

Senest fagligt revideret: 23-03-2012

Mere information
Senest redaktionelt opdateret d. 16-04-2014 af Visinfosyd.